Door Raymund 19RF593 / PD5RAY

Jongstleden werd er door 19RF593-PD5RAY, een ex-cursist van onze Novice cursus, een geweldig idee naar voren gebracht.
Hij sloeg voor om een award in het leven te roepen voor de voormalige cursisten Novice van de Romeo Foxtrot DX vereniging.
Dit idee hebben de begeleiders van de bovengenoemde cursus opgepakt en in samenwerking met Raymund uitgewerkt, we zijn begonnen met de voormalige cursisten award en naar veel brainstormen zijn we uiteindelijk uitgekomen op 2 awards en wel:

1 award voor de 11mtr (27Mhz) amateurs.

Je moet tenminste 10 voormalige cursisten die in Nieuwegein, Assen of Vlaardingen waren, en bij ons de Novice cursus gevolgd hebben op onze Teamspeak server, gewerkt hebben.
Dit alleen rechtstreeks en niet over repeaters/steunzenders en in elke mode mag gewerkt worden.

         

1 award voor de Gelicenceerde Amateurs

Je moet tenminste 10 voormalige cursisten die in Nieuwegein, Assen of Vlaardingen aanwezig waren, en met goed gevolg door onze cursus geslaagd ,en daardoor geregistreerd, zijn bij Agentschap Telekom, gewerkt hebben op de toegewezen banden.

Dit alleen rechtstreeks en niet over repeaters/steunzenders en in elke mode mag gewerkt worden.

Wanneer begin : veld weekend Romeo Foxtrot DX vereniging 2018 Wanneer einde : veld weekend Romeo Foxtrot DX vereniging 2019

Voor diegene die zich op het veld weekend 2018 aanmelden voor deze contest ,en als eerste aan de voorwaarden voldoet, krijgt op het veld weekend 2019 een beker overhandigd.
Alsmede het certificaat in een lijstje. De navolgende krijgen alleen het certificaat overhandigd. Dus je hoeft alleen op het veldweekend te komen en kenbaar te maken dat je mee wilt doen met de jacht op de beker. Dit word aldaar genoteerd en wij wensen iedereen succes. Die zich dus aanmelden op het veld weekend 2018 kunnen de beker bemachtigen, de andere Romeo Foxtrot DX leden (dus elk lid) kunnen dan alleen het certificaat bemachtigen. Tot op het veld weekend 2018, waar het altijd gezellig is.

Voorbeeld beker, afwijking  voorbehouden

De QSO`S moeten bevestigd zijn en hoe?
Een ieder die een QSO gemaakt heeft kan dit mailen naar certificaat(Replace this parenthesis with the @ sign)rfdx.eu .
Daar worden de QSO`S gelogd en bij het bereiken van 10 deelnemers word het certificaat beschikbaar gesteld.

`73 Raymund 19RF593 / PD5RAY, Erwin 19RF039 / PD3EL en Koos 19RF675 / PD0LWA

De te werken amateurs op de toegewezen amateur banden zijn :

PDØCIC Frank Biddinghuizen 19RF561
PDØFW Fred Winterswijk 19RF297
PDØDKO Cees Gouda 19RF525
PD1HDV Hans Sneek 19RF567
PD1RJH Raymond Diemen 19RF489
PD1JGW Jopie Winterswijk 19RF120
PD3KE Stef Ulft 19RF532
PD3JB Johnny Deventer 19RF495
PD3HWE Henry Apeldoorn 19RF600
PD5DMT Elko Bergen op Zoom 19RF563
PD5RAY Raymund Arnhem 19RF593
PD7MP Marcel Hengelo 19RF515
PD9JK Johannes Noordbroek 19RF227
Dit alleen rechtstreeks en niet over repeaters/steunzenders en in elke mode mag gewerkt worden.

Hier missen we nog

19RF412 Izaac Rotterdam
19RF546 Henk Sustrum
19RF564 Henrie Dordrecht
19RF599 Robert Leeuwarden

Die gaan naar Assen respectievelijk Vlaardingen en gaan daar het examen nog volgen.
En bij een positief resultaat (waar wij van uit gaan!)zullen zij bijgevoegd worden met hun call.

 

De Amateurs op de 11Mtr (27Mhz) zijn :

19RF013 Frans Westervoort
19RF120 Jopie Winterswijk
19RF227 Johannes Noordbroek
19RF297 Fred Winterswijk
19RF412 Izaac Rotterdam
19RF489 Raymond Diemen
19RF495 Johnny Deventer
19RF515 Marcel Hengelo
19RF522 Thea Zutphen
19RF525 Cees Gouda
19RF532 Stef Ulft
19RF546 Henk Sustrum
19RF564 Henrie Dordrecht
19RF567 Hans Sneek
19RF563 Elko Bergen op Zoom
19RF593 Raymund Arnhem
19RF599 Robert Leeuwarden
19RF600 Henry Apeldoorn
Dit alleen rechtstreeks en niet over repeaters/steunzenders en in elke mode mag gewerkt worden.

avg wetgeving

Rfdx vereniging, gevestigd aan Allendesingel 38 6716GR Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.Rfdx.eu Allendesingel 38 6716GR Ede 0657558075
Martijn Verhoef is de Functionaris gegevensbescherming van Rfdx vereniging Hij/zij is te bereiken via Pd7mv@rfdx.eu
Persoonsgegevens die wij verwerken
Rfdx vereniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Uw rfdx call en eventueel hamradio callsign

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@rfdx.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Rfdx vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en /of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– De RFDX deelt in uitzonderlijke gevallen uw email adres met de clubs waar wij mee samen werken

Zoals ECBF en de EURAO

Deze zullen u alleen benaderen via mail als er met de RFDX tot een overeenkomst is over de inhoud van de email die zij gaan sturen

Geautomatiseerde besluitvorming
Rfdx vereniging neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker van Rfdx vereniging ) tussen zit. Rfdx vereniging gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene].
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Rfdx vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie’n) van persoonsgegevens: ( Categorie ) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden.
Delen van persoonsgegevens met derden.
Rfdx vereniging verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Rfdx vereniging gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Bestuur@rfdx.eu . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Rfdx vereniging zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Rfdx vereniging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Rfdx vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Bestuur@rfdx.eu

Solar-Terrestrial Data


Copyright  RFDX © 2019. All Rights Reserved.