Overpeinzingen van Opa Jack   


Overpeinzingen van Opa Jack PA9RF
 
De Radio amateur van held tot verdrongen feit !!!
Na de oorlog werden er meer radio amateurs geboren natuurlijk als gevolg van het verzet in Nederland in 40/45.
Toen in 1953 de watersnoodramp zich voltrok in het zuid westen van Nederland waren het de Radio amateurs die de verbindingen legden tussen de hulp troepen die de mensen moesten bevoorraden of moesten evacueren.
Na de watersnood ramp kregen zelfs ,,Helden ,, Radio amateurs hun roepletters en werden gekoesterd !!
Let wel alles wat wij nu hebben als electronica vermakelijkheids apparatuur tv radio gsm enz komt van mensen die een hobby hadden en iets ontdekten en waar op doorgeborduurd werd door de grote fabrikanten zogenaamd nu het grote goed !!
De Radio amateur word nu uitgekotst !! Want ze veroorzaken straling, wat de mensen ontgaan is dat alles wat ze zelf in huis hebben schadelijker is dan die signalen die wij een paar keer per week de lucht in gooien want dat zit op een frequentie die onschuldig is, MAAR dat ze zelf met hun gsm in hun zak continu een magnetron op zak hebben en thuis een dect telefoon de hele dag vraagt aan zijn basis station ,,, hallo ben ik er nog hoor jij mij ,,,op hoge frequenties en plc apparatuur die de hele dag het lichtnet bevuild waar de mens in loopt.
De Radio amateur moet weg lijkt het wel want begin de jaren van de hobby mochten wij niet de vermakelijkheids apparatuur bij de buren ,,, storen ,,, terwijl dat spul niet voldeed aan de immuniteits norm van 1 volt per meter nu 3 volt per meter.
Toen kwam het grote goed om de hoek kijken met allerlei verstoringen in ons radio spectrum zoals led verlichting / geschakelde voedingen / plasma tv / lichtnet adapters ( plc )
Toen kwamen in eens de veranderingen bestemmings plannen van gemeenten.
Plotseling geen antenne bouw vergunningen meer aan te vragen en je moet naar de rechter.
Hoelang pikken wij dit als radio amateur.
 
2 vervolg eerste epistel.
Wat gebeurt er als er geen radio amateurs meer zijn als ??
 
Internet weg is / tv weg is / gsm weg is / door elke vorm van menselijke invloeden op de meest negatieve beinvloeding zoals Oorlog en natuur rampen.
Ik hoor ze nu al denken van pffff 1953 hulp van radio amateurs is zo gek nog niet maar we hebben ze weggepest uit onze samenleving
Toch wel jammer dat wij dit hebben laten gebeuren.
Zomaar een overpeinzing op een zaterdag morgen.

6 Responses to Overpeinzingen van Opa Jack

 • jack schuurman says:

  Hallo Bert ik denk dat samenwerking tussen de verenigingen om een vuist te maken het beste is en dat iedereen eens van zijn zetel komt.
  Voor verdere berichtgeving wat wij doen verwijs ik je naar de laatste Email van 9 maart 2019 en wil je meer neem eens contact op met Martijn onze Voorzitter
  Samen staan we sterk 73 Jack 19RF001/PA9RF
  https://www.rfdxonline.com/test/nieuwsbrief/

 • Bert Plaum says:

  Hallo Jack,

  Nu ben ik altijd blij met activiteiten binnen onze hobby, maar ik begrijp niet wat dat met jouw email van 9 maart te maken heeft. Als dat gaat over de ETSI, dan vertegenwoordigen jullie de fabrikanten (volgens de mail) en niet de gebruikers. Mijn opmerkingen ging over voorstellen om de zendamateurs te activeren en om aanwas te creëren, waarbij ik aangeef dat ik ook niet weet hoe dat te doen. Schoppen tegen andermans schenen kan iedereen, oplossingen poneren is de uitdaging.

 • jack schuurman says:

  Hallo Bert helemaal gelijk schoppen kan iedereen ,, doen ,, is de oplossing en wat wij binnen de ETSI ,,doen,, is voor de Amateurs om de spulletjes die de markt opkomen zo te laten fungeren dat wij er als Radio Amateur geen last van hebben, dus nogmaals laat je even bij praten door Martijn die daar veel meer van weet.
  Ja en alles en iedereen op 1 lijn te krijgen dat is inderdaad niet eenvoudig.
  Bedankt voor je reactie.
  grtjes Jack

avg wetgeving

Rfdx vereniging, gevestigd aan Allendesingel 38 6716GR Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.Rfdx.eu Allendesingel 38 6716GR Ede 0657558075
Martijn Verhoef is de Functionaris gegevensbescherming van Rfdx vereniging Hij/zij is te bereiken via Pd7mv@rfdx.eu
Persoonsgegevens die wij verwerken
Rfdx vereniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Uw rfdx call en eventueel hamradio callsign

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@rfdx.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Rfdx vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en /of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– De RFDX deelt in uitzonderlijke gevallen uw email adres met de clubs waar wij mee samen werken

Zoals ECBF en de EURAO

Deze zullen u alleen benaderen via mail als er met de RFDX tot een overeenkomst is over de inhoud van de email die zij gaan sturen

Geautomatiseerde besluitvorming
Rfdx vereniging neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker van Rfdx vereniging ) tussen zit. Rfdx vereniging gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene].
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Rfdx vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie’n) van persoonsgegevens: ( Categorie ) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden.
Delen van persoonsgegevens met derden.
Rfdx vereniging verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Rfdx vereniging gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Bestuur@rfdx.eu . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Rfdx vereniging zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Rfdx vereniging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Rfdx vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Bestuur@rfdx.eu

Solar-Terrestrial Data


Copyright  RFDX © 2019. All Rights Reserved.